null

MOTOROLJA.

Äkta dexos2-motorolja

Opel har utvecklat en ny olja för att uppfylla de nya kraven. dexos2 är den nya miljövänliga högprestandaoljan från Opel. Den är speciellt framtagen för de nyaste Opelmodellerna och är även det bästa valet för alla tidigare modeller, både bensin- och dieseldrivna.

 

Specifikation: hög prestanda och låg bränsleförbrukning

Motoroljan 5W-30 dexos2 är fullt kompatibel med de senaste dieselpartikelfiltren och bensinkatalysatorerna. 5W-30 dexos2 ger exceptionell rengöring samtidigt som den minskar slitaget och skyddar motorn. dexos2 är en smörjolja med lägre SAP-innehåll (lägre innehåll av svavel, aska och fosfor), vilket bidrar till bättre bränsleekonomi och lägre koldioxidutsläpp.

Tips för ett bättre oljebyte

Produktkvalitet och regelbunden översyn är nyckelfaktorer vad gäller bilens oljebehov. Det är viktigt att regelbundet kontrollera oljenivån eftersom motorn ständigt förbrukar små mängder olja. Det är särskilt bra att kontrollera oljan före en längre resa, eftersom den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att hålla längre serviceintervall räknat i antal mil.

På nästan alla nya Opelmodeller behöver man göra ett oljebyte efter ett år eller 30 000 km. I bilar med dieselpartikelfilter eller turboladdade bensinmotorer som har körts under tuffa förhållanden kan oljestickan visa på ett behov av ett tidigare oljebyte.

 

Opelgodkänd motorolja
Följande oljor från Opel tillhandahålls hos de flesta auktoriserade Opelverkstäder.


GM 5W-30 dexos2 Engine Oil - Fuel Economy Longlife
Den nya miljövänliga högprestandaoljan för Opel.

 

Den smörjande GM 5W-30 dexos2-motoroljan med lågt SAP-innehåll ("Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur content") består av en egen blandning av högpresterande basoljor och toppmoderna tillsatser formulerade för att vara helt kompatibla med de senaste dieselpartikelfiltren och bensinkatalysatorerna. 5W-30 dexos2 är framtagen för att ge exceptionell rengöring, minska slitaget och skydda motorn, och inte minst för att ge bättre bränsleekonomi.

 

GM 5W-30 Engine Oil Super Synthetic Fuel Economy Longlife
En unik kombination av syntetiskt baserade oljor och den senaste tillsatstekniken - den ultimata motoroljan som kombinerar bränsleekonomi, längre bytesintervaller och minskade utsläpp från den senaste generationen bensin- och dieselmotorer i personbilar.

 

GM 10W-40 Engine Oil Semi Synthetic
Högteknologisk multigrade-motorolja, särskilt framtagen för smörjning av alla fyrtakts bensin- och dieselmotorer med flera ventiler i personbilar med eller utan turbo. Uppfyller specifikationerna i SAE 10W-40, ACEA A3, B4, API SL/CF.

 

GM 15W-40 Engine Oil Mineral
Multigrade-motorolja som är baserad på högkvalitativa oljor och utvalda tillsatser för smörjning av bensin- och dieselmotorer i personbilar, med eller utan turbo. Uppfyller specifikationerna i SAE 15W-40, ACEA A3, B3, API SL/CF.

 

Mobil 1 0W-40 Protection Formula Engine Oil
Mobil 1 0W-40 består av en egen blandning av toppresterande syntetiskt baserade oljor förstärkta med Supersyn Technology.

 

Mobil 1 0W-40:s breda viskositetsområde ger oöverträffat skydd, bränslebesparingar och överlag mjukast körupplevelse. Mobil 1 0W-40 ser till att motorn startar i extrem arktisk kyla och avlägsnar avlagringar, slam och lack som ofta bildas under driftförhållanden med höga temperaturer. Mobil 1 0W-40 överträffar de flesta globala branschstandarder och de större ledande tillverkarnas krav, och fortsätter att prestera utmärkt långt utöver vad konventionella oljor klarar av.

 

Produkten är exklusivt tillgänglig under varumärket Mobil 1. Den har allt som krävs av högpresterande oljor samt ett gott anseende på marknaden.

 

Viktigt!

För alla bilar i enlighet med underhållsschema och planerat underhåll. Se servicelitteraturen för vidare anvisningar rörande användning och vård av den Opel-specificerade och -godkända produkten för din bil.


Snabba oljetips

  • Ha alltid med dig en extra liter av rätt motorolja i bakluckan.
  • När du fyller på en nyare Opel-modell ska du endast använda oljor som är godkända av Opel från 2003 och framåt och som uppfyller specifikationen GM-LL-A-025 för bensinmotorer och GM-LL-B-025 för dieselmotorer (förutom Antara, Vivaro och Movano med dieselpartikelfilter).
  • Om du behöver fylla på en mindre mängd och ovanstående oljor inte finns tillgängliga kan du använda upp till en liter A3/B3 eller A3/B4. I sådant fall kan någon av dessa viskositeter användas: 0 W-30, 5 W-30, 0 W-40 eller 5 W-40.
null

  • Enastående skydd mot slitage med långa bytesintervaller.
  • Håller motorn renare och skyddar mot slambildning och skadliga avlagringar.
  • Förbättrad bränsleekonomi.
  • Ökar livslängden och bibehåller effektiviteten hos avgasminskningssystern i både diesel- och bensindrivna bilar.

Garanti

Motorn bör vara påfylld med godkänd dexos2-olja som kan inhandlas hos närmaste auktoriserade Opel-verkstad. Användning av motorolja som inte möter dexos2 kvalitet kan resultera i sänkt motorprestanda och motorskada.

 

dexos2 - påfyllning vid behov

Det är alltid bra att ha reservolja med sig, särskilt på långresor och semestrar. Det gör att du kan använda olja av samma kvalitet om du behöver fylla på mellan servicetillfällena.

 

Kontrollera oljenivån regelbundet

1. Kontrollera att din Opel står på ett plant underlag.

2. Motorn måste vara varm men den ska ha varit avstängd i cirka fem minuter.

3. Öppna motorhuven och ta fram oljestickan (normalt har den en klar färg längst upp)

4. Dra upp oljestickan, torka den ren från gammal olja och sätt sedan tillbaka.

5. Dra upp oljestickan igen och kontrollera motorns oljenivå.

6. Om oljenivån står  nära eller under MIN-markeringen på oljestickan behöver du fylla på mer olja. Mellan markeringarna MIN och MAX ryms en liter motorolja.

7. Vi rekommenderar att du använder samma klass och kvalitet på oljan som tidigare.

8. Glöm inte att sätta tillbaka oljestickan på dess plats.

9. Efter påfyllning sätter du tillbaka locket och skruvar fast det.

 

Obs! Motoroljans nivå får inte överstiga MAX-markeringen på oljestickan. För mycket olja i motorn är precis lika illa som att ha för lite. För mycket olja kan skada katalysatorn. Det bästa är att kontrollera oljenivån regelbundet, till exempel varannan gång du tankar.

Kontakta oss

Hanson Motor i Mora AB
Solgärdsvägen 4 (Box 420)
792 27 Mora

Telefon: 0250 - 150 40
Fax: 0250 - 150 52
null
Denna hemsida använder cookies för att ge dig
bästa möjliga användarupplevelse. Läs mer om
cookies
.